Logo / visuell identitet

Er det visuelle gjenspeilet i forhold til kvaliteten dere leverer? Den visuelle identiteten er det du ser og skal reflektere innholdet og brandet.

Bøker og magasiner

I bøker og magasiner må det legges til rette for god lesbarhet og rask oppfattelse av innholdet. Dette kan gjøres ved typografi, illustrasjon eller andre visuelle hjelpemidler.

Pakningsdesign

Emballasjen skal reflektere brandet, samtidig som det må tas hensyn til f.eks. plassering i butikk, hensiktsmessig utforming og materialbruk.

Vil du være med på designkurs?

Les mer!