Høyeste score på måling

LadeArena-01-660x400
Lade Arena
 hadde et ønske om å bli plassert «på kartet». I den forbindelse ønsket de en kampanje som ville gjøre de langt mer synlige enn hva de tidligere hadde vært. Målsetning var å skape oppmerksomhet.

Adresseavisen utførte RAM målinger (17.11.2009-10.12.2009) av annonsene i kampanjen for å kartlegge hvordan oppfattet av lesere. Målingene ble utført samme dag som annonsen hadde innrykk og ble testet mot et delpanel. Test med flest svar hadde 479 respondenter – av disse var det 332 som hadde lest avisen og 196 som hadde lest annonsen (dvs. ca 60%).

Lade Arenas kampanje i 2009 hadde beste score på oppmerksomhet Adresseavisen noen gang hadde målt tidligere! Kampanjen hadde også meget god måling på originalitet!