Hvordan kan identitetsdesign hjelpe din virksomhet?

Identitetsdesign kan være en viktig faktor for å oppnå suksess. Er den solid forankret, vil den ha stor påvirkning på hvordan virksomheten oppfattes av publikum.

Gjenkjennelse over tid: En tydelig visuell identitet er med på å gjøre det enklere for kunden din å huske og kjenne igjen merkevaren. Ved å være konsekvent i bruk av designet over tid, er det med på å styrke tillit, troverdighet og gjenkjennelse av merkevaren.

Tillit og profesjonalitet: En tydelig visuell identitet kan uttrykke tillit, troverdighet og profesjonalitet ut mot kunder og samarbeidspartnere. Det kan også være med på å skape stolthet og trygghet innad i virksomheten.

Differensiering: En tydelig visuell identitet kan være med på å differensiere virksomheten fra konkurrenter og stå ut i mengden.

Kommunikasjon av verdier: En tydelig visuell identitet skal være forankret i virksomhetens verdier og mål. Dette gjøres ved hjelp av logo, grafiske elementer, definerte farger og fonter.

Følelsesmessig kobling: En tydelig visuell identitet kan være med på å skape en følelsesmessig kobling mellom merkevaren og kunden. Er disse følelsene sterke, kan det bidra til lojalitet over tid.

Ensartet uttrykk: En tydelig visuell identitet kan være til god hjelp for å utforme et ensartet uttrykk på tvers av plattformer og kanaler, fra visittkort og emballasje til nettsider. Uttrykket skal være helhetlig slik at kunden forstår at alt kommer fra samme avsender.

Forbrukeradferd og beslutningstaking: En tydelig visuell identitet kan være med på å påvirke forbrukerens adferd og beslutningstaking. Er identitetsdesignet tiltalende og oppleves relevant for kunden, vil det kunne øke sjansen for at ditt merke blir valgt fremfor konkurrentenes.

Posisjonering i markedet: En tydelig visuell identitet kan være viktig i forhold til posisjonering i markedet. Virksomheten kan få et konkurransefortrinn om den har et identitetsdesign som appellerer til målgruppen, er annerledes og står ut i mengden.

Innovasjon og fleksibilitet: En tydelig visuell identitet bør tilpasse seg endringer i både virksomheten og markedet, samtidig som selve kjernen i identitetsdesignet opprettholdes og bevares. Fleksibilitet gir rom for nyskapning og tilpasning over tid.

Ifølge trendforskerne i Pej Gruppen, er det igjen blitt viktig å fokusere på merkevaren. Klikk for å lese om «Branding, digitalisering og forbruksmønster».