Medlemsbladet Athene

Athene er et fagtidsskrift og medlemsblad for Brystkreftforeningens medlemmer.

Redesign av Athene

Bladet ble redesignet i 2014 i tråd med virksomhetens visuelle identitet. Både magasinets forside, layout på innmat og logo ble redesignet. Brystkreftforeningens målsetning er at bladet skal fremstå som moderne og «varmt» for målgruppen, og samtidig ha et vitenskaplig og saklig uttrykk.

Det er blitt gjort regelmessige justeringer på designet i magasinet i hver utgave og/eller hvert år. Dette for at medlemsbladet til enhver tid skal være visuelt tidsriktig og aktuelt for målgruppen.