E2 logo for Gyldendal Undervisning

For Gyldendal Undervisning er det utformet logo, bokomslag og illustrasjoner for engelskbøker for videregående skole.

Logoutvikling av engelskbøkene

Logo skulle fungere for alle bøker i bokserien E1, E2 og E3 (E for engelsk). I første omgang er E2 utformet og tatt i bruk. E1 og E3 er planlagt for nærmeste fremtid.

E’en i E2 vil sammen med fuglene skape formen E. E’en uten den midterste hårstreken kan gi assosiasjoner til et sted, et rom som skaper kunnskap og et fundament for å ha større muligheter for reise og videre kunnskap. Engelsk er et internasjonalt språk som snakkes i store deler av verden. Med gode engelskkunnskaper vil man ha større mulighet til å være «fri som fuglen» og oppdage hva livet har å by på. Typografi er basert på Johnston Underground, en font kjent fra London Underground. Fonten er valgt for forankre uttrykket til «moderne» tids England – det engelske språkets moderland.