Logo for Anskaffelsesakademiet

Anskaffelsesakademiet ønsket logodesign basert på deres hovedfokus som bl.a. er samarbeid, kunnskap, seriøsitet, tyngde og struktur. Det ble utviklet 3 logoskisser basert på 3 ulike ideer/retninger.

Hvem er Anskaffelsesakademiet?

Anskaffelsesakademiet har som mål å utvikle ny kunnskap, herunder metoder og verktøy, innenfor fagområdet Offentlige Anskaffelser – på høyt internasjonalt nivå og ut fra behov i forvaltning og næringsliv.

Anskaffelsesakademiets formål er å dekke behov for kompetente offentlige innkjøpere ved å bidra til å etablere nasjonal forskningsbasert utdanning i UH-sektoren innen offentlige anskaffelser, samt å utvikle og spre ny kunnskap innenfor fagemnet offentlige anskaffelser gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom forvaltning, næringsliv og akademiske institusjoner.

Tanken bak logodesign for Anskaffelsesakademiet

Anskaffelsesakademiet har logotekst bestående av ordene «Anskaffelses» og «Akademiet», formet som en sirkel. Fonten er geometrisk, stram, harmonisk og modernistisk. Sirkelformet kan gi assosiasjoner til tanken om en helhetlig tankegang, syklus og bevegelse. I sin helhet er logoens utforming minimalistisk, og uttrykker en letthet, tradisjonell tyngde, seriøsitet og modernitet.

Logo skal i hovedsak benyttes i sort eller hvit. Fargepaletten legger til rette for bruk av noen sterke neon-/signalfarger i grønn og rosa, rosa-lilla i små doser. Fargene skal gi det visuelle uttrykket en friskhet og ungdommelighet.

Klikk her for å se flere arbeider med logo og identitetsdesign.