Rondanevegen sommeravis og reisehåndbøker

Det er gjennom flere år blitt utviklet sommeravis og reisehåndbøker for Rondanevegen. Rondanevegen er en av Norges nasjonale turistveger. Langs Rondanevegen finner du aktiviteter for store og små, spennende attraksjoner, gallerier, håndtverks- og matprodukter med særpreg, gode historier og fantastisk natur.

Sommeravis

Sommeravisen er utformet i tråd med Rondanevegens visuelle identitet. Sommeravisen kommer ut hvert år på forsommeren, og viser frem hva Rondanevegen har å by på.

Reisehåndbøker

Design og setting av reisehåndbøker på norsk og engelsk for Rondanevegen. Den visuelle identiteten er implementert i reisehåndboken på 64 sider som er spekket med tips. Håndboken som gis ut årlig, gir en god beskrivelse av tilgrensende kommuner til Rondanevegen, turstier og nasjonalparkområdet. Du får også en oversikt over overnattingssteder, hvor du kan spise god mat og drikke, lokal matproduksjon, håndverk og attraksjoner. Det store aktivitetstilbudet gir deg valgmuligheter mellom f.eks. sykkel, ridning, hest og kjerre, kano, fiske, langrenn, turstier. Svært mange destinasjoner er godt tilrettelagt for barn.

Du finner sommeravisen og reisehåndbøkene på Turistkontor i området, eller du kan gå inn på Rondanevegen.no for å lese nett-versjoner.