Sone 4

Kunde:
Sone 4
Designer:
Lotte Thori Løvstad

Sone4 leverer programvare og systemarkitektur for virksomheter med komplekse problemstillinger og mange ulike programvarer. Sone 4 utvikler også egen
programvare, utvikler skreddersydde produksjonslinjer, er rådgivende i valg av maskin-/robot-programmer, og tar på seg prosjektstyring av varehåndtering og
lagerløsning for industrien.