Kreativ, løsningsorientert, imøtekommende og svært fleksibel

Brystkreftforeningen har hatt gleden av å samarbeide med grafisk designer Lotte Thori Løvstad ved flere anledninger. Løvstad utformet ny grafisk profil for Brystkreftforeningen i 2012, da foreningen blant annet hadde en større oppdatering av sine informasjonsbrosjyrer. Samarbeidet fortsatte da Brystkreftforeningen la om grafisk profil og utforming av sitt medlemsblad, Athene, høsten 2014. Gjennom vårt samarbeid med Løvstad har vi erfart henne som kreativ, løsningsorientert, imøtekommende og svært fleksibel. Dette er egenskaper som gjør at det oppleves både trygt og enkelt for Brystkreftforeningen å samarbeide med Lotte. Produkter blir levert til avtalt tid, med god kvalitet og resultater vi er fornøyd med.

Vivian, Brystkreftforeningen