Logo og identitetsdesign

2 viktige funksjoner for identitetsdesign


Stå ut i mengden
Hjelpe virksomheten å stå ut i mengden, bli igjenkjent og valgt av kunden.
Differensiering
Hjelpe virksomheten med å differensiere seg i forhold til konkurrenter.

Identitetsdesign er et virkemiddel som hjelper kunden å bli kjent med din vare/tjeneste (merke), og posisjonere virksomheten i markedet. Elementer i en merkevares identitet er navn, logo, design, farger, merkekarakter, bildestil, lyd og lukt. Noen av disse elementene er mer visuelle enn andre, men alle er med på å forme merkevarens identitet.

En visuell identitet er merkevarens innpakning. Om vi sammenlikner med et isfjell, så er den delen du ser over havskorpa, den visuelle identiteten, mens hele isfjellet, både over og under vannet, er merkevaren.

Nedenfor ser du oversikt over hva en visuell identitet kan inneholde.

Merkevaren

merkehefte / oppstartsmøte / brandingekspert
I forkant av oppstartsmøte vil du få tilsendt merkeheftet som inneholder spørsmål om virksomheten. Du svarer på spørsmålene i forkant av møtet slik at vi har mulighet til å få et så tydelig bilde av bedriften som mulig. Det er denne informasjonen som blir grunnlaget for utvikling av logo og visuell identitet. Om du ønsker å gå mer i dybden av merkevareprosessen kan dette gjøres i samarbeid med brandingekspert.

Logo og identitetsdesign

Logo / farger / fonter
Logo designes ut i fra informasjon fra oppstartsmøtet. Første skritt er idéprosess for å utvikle strategiske retninger logo kan bevege seg i. Deretter jobbes det med skisser for å få på plass form og det visuelle uttrykket. Det presenteres 2-3 logoforslag basert på retningene. I samarbeid med kunde velges et forslag som evnt. videreutvikles. Paralellt med utvikling av logo defineres fargepalett som harmonerer med logofarger. Det defineres fonter til overskrifter, små og store tekstmengder, trykksaker og digitale flater.

Grafikk og illustrasjon

grafiske elementer / mønster / illustrasjon / maskot / infografikk
Den visuelle verktøykassen kan utvides med f.eks. grafiske elementer og illustrasjon. Har du en stor visuell identitet har du mer å spille på når du skal utvikle f.eks. markedsmateriell. Grafikk som designes bør ha en visuell rød tråd til logo. Og hva som utvikles er avhengig av virksomhetens behov, men det vanligste er grafiske elementer, infografikk, illustrasjoner, syboler, ikoner, mønster. Noen har også behov for en maskot.

Designhåndboken

oppslagsverk
Designhåndboken er et oppslagsverk som benyttes ved utvikling av markedsmateriell som brosjyrer, visittkort, nettside m.m. Den gir deg oversikt og regler for bruk av alle elementer i den visuelle identiteten. Designhåndboken inneholder logo, logoversjoner, fargekoder, navn på fonter, oversikt over grafikk, illustrasjoner, symboler, ikoner etc. Den viser også gjerne eksempler på den visuelle identiteten i bruk.

Gratis kartleggingssamtale

Hva er en visuell identitet?


En visuell identitet er hvordan virksomhetens verden uttrykkes billedlig. Den skal gjenspeile en kultur, et produkt/tjeneste som er helt annerledes enn alle andre virksomheters måte å uttrykke seg på. Den skal fange og skape en stemning, i tillegg til å være et visuelt uttrykk. En visuell identitet kan bestå av logo, symbol, farger, strukturelle kjennetegn, typografi, regi/layout, bildestil og skal presentere produktet eller tjenesten på en profesjonell, tydelig og unik måte. Den skal kommunisere virksomhetens fundament ut til målgruppen. Utvikling av en visuell identitet er en viktig faktor i merkevarebyggingen, om virksomheten har valgt dette som strategi.

En visuell identitet skaper et tydelig visuelt uttrykk som understreker virksomhetens profesjon, slik at kunden raskere vil oppfatte budskapet og oppleve virksomheten like profesjonell som den i virkeligheten er. Vi mennesker scanner omgivelsene og er vant til å ta raske beslutninger. Førsteinntrykket er derfor viktig, da vi i løpet av 4-7 sekunder gjør oss opp en mening basert på det vi ser.

Forankret i virksomhetens fundament

Den visuelle identiteten skal være godt forankret i virksomhetens fundament. Av denne grunn er det viktig å ha god oversikt over mål, verdier, strategi, posisjonering, målgruppe, konkurrenter m.m. for å utvikle et design som reflekterer bedriften på en god og «riktig» måte. Det visuelle uttrykket skal understreke virksomhetens profesjon og profesjonalitet slik at kunden fanger budskapet så raskt og tydelig som mulig.

Differensiering i forhold til konkurrenter

Med et attraktivt og unikt design – en helt egen visuell verden – vil det bli enklere for virksomheten å skille seg fra konkurrentene. Ved posisjonering i markedet velger du samtidig konkurrenter. Hvordan fremstår virksomheten visuelt i forhold til konkurrentene? Hvor er deres konkurransefortrinn?

Om det å være tydelig og konsekvent

En visuell identitet hjelper kunden å raskt forstå hva dere holder på med, altså hvilket budskap dere skal ut med. En visuell identitet gjør det også enklere å gjennomføre et tydelig og enhetlig visuelt uttrykk i alle medier og på alle flater. Viktigheten av å være konsekvent i det visuelle uttrykket kan ikke gjentas mange nok ganger. Repetisjon av budskap hjelper kunden å forstå og huske hvem som er avsender. Med samme visuelle uttrykk på f.eks. visittkort, nettside eller brosjyre, vil kunden lettere kjenne igjen og huske budskap og avsender.

Designprosessen


Hvor lang tid man bruker på en designprosess varierer veldig og er avhengig av mange faktorer. Vanligvis vil tidsløpet fra første møte til oversendelse av ferdige designfiler være 1-8 uker og oppover. Tidsbruk kommer an på hva for prissjikt og ambisjonsnivå virksomheten ønsker å legge seg på. Det er svært viktig at beslutningstakere er med i hele designprosessen. Nedenfor er det skissert hvordan en designprosess KAN foregå:
Merkehefte
I forkant av oppstartsmøtet vil dere får tilsendt merkeheftet som inneholder mange spørsmål om bedriften. Spørsmålene går dere grundig gjennom, slik at vi på oppstartsmøtet har mulighet til å få et så tydelig bilde som mulig av virksomheten som mulig.
Oppstartsmøte
På oppstartsmøtet går vi grundig gjennom spørsmålene i det tilsendte merkeheftet. Det er denne informasjonen som blir grunnlaget for utvikling av logo og den visuelle identiteten.
Idéutvikling og skisser
Idéutvikling og skisser på logo og visuell identitet i ulike strategiske retninger.
Presentasjon
Presentasjon av 1-3 logoforslag med tilhørende visuell identitet. I samarbeid med kunde velges en retning som evnt. videreutvikles.
Ferdiggjøring
Ferdiggjøring og oversendelse av logo, grafiske elementer, illustrasjoner, designhåndbok m.m.
Implementering
Logo og visuell identitet implementeres på avtalt materiell.
 • Designkunstner

  Designkunstner som former 1000vis av ord til en superproff, sterk og unik visuell identitet. Det kreves mer enn talent og grafisk utdannelse til for å forstå en hel business sitt særpreg, brand og å kunne trekke ut unikheten. Lotte klarer kunsten å forme om budskapet og tiltrekke den rette målgruppen ved hjelp av bare det visuelle. Alt dette krever en kunstner med et helt spesielle øye. Jeg har samarbeidet med flere og Lotte er desidert den beste. Hun er et funn. Jeg forklarer henne mine kunders brand og tilbake leverer hun de vakreste, mest unike og sterke og særpregede visuelle identiteter. Jeg blir like imponert hver gang over hvordan hun klarer å gripe fatt i det som ikke kan sies med ord og hvordan hun får det uttrykt visuelt. Hun har alltid spennende elementer og skjult symbolikk i identitetene hun skaper. Dette gjør det ekstra spennende da det er så mye som man kan tolke ut i fra arbeidene hennes. De rommer så mye og forteller hver sin historie. Lotte jobber ekstremt nøye, gjøre grundig research og jobber dedikert til hver minste detalj er på plass og hele bedriftens brand stråler gjennom hele linjen.

  Jeg opplever Lotte som helproff til fingerspissene, hun leverer alltid til deadlines, det er alltid 100% gjennomført og gjennomtenkt, og hele tanke- og jobbprosessen bak den visuelle identiteten blir alltid godt forklart. Hennes øye for design og helhetstenking er sjelden og enestående. Hun er også en kunstner når det kommer til illustrasjoner og animasjonsfilmsnutter. Dette er en dyktig dame av de sjeldne som jeg anbefaler på mitt aller høyeste.

  Ingelin Aabø, Branding Lady

  /
 • Blei utrulig fornøyd med et eksklusivt sluttresultat

  Jeg har vært så utrulig heldig å få brukt Lotte som min webdesigner til min webside Fredsarbeid i heimen. Jeg valgte å benytte meg av hennes full pakke tilbud, med logo, design og webside. Jeg blei utrulig fornøyd med et eksklusivt sluttresultat.

  Hun har vært helt unik å samarbeide med. Jeg er ei som bestemmer meg og så ombestemmer meg. Lotte har stått stødig og tålmodig ved min side gjennom hele prosessen. Hun har lyttet tålmodig til alle mine innspill og hun har kommet med gode innspill og faglige råd når jeg har vært på glattisen. Jeg har aldr følt meg overkjørt. Tvert i mot har jeg følt meg godt og veldig profesjonelt ivaretatt. Jeg opplevde Lotte som faglig sterk og sikker. Det gjorde meg trygg når avgjørelser skulle tas. Hun var svært pålitelig i forhold til tidsfrister og avtaler. Hun var fleksibel når jeg trengte akutt hjelp eller noe hastet.

  Nå etter at siden min er oppe og går velger jeg fremdeles Lotte når jeg trenger hjelp til flyers, rollup eller teknisk støtte og veiledning i forhold til websiden. Lotte leverer på øverste hylle. Det som er ekstra morsomt med henne er at ho er kreativ og bruker humor i sin strek. Stor Klem fra SUPERTAKKNEMLIG.

  Annabell Stefanussen, Fredsarbeid i heimen

  /
 • Et funn og profesjonell til fingerspissene

  Lotte er et funn og profesjonell til fingerspissene. Hun er ikke bare varm, innsiktsfull, nysgjerrig og ydmyk som det rause medmennesket hun er, men klart meget skarpsindig, profesjonell og presis i sin kommunikasjons- og uttrykksform. Selv om det virker som hennes arbeid går som en lek, og jeg merker at hun elsker er dette, er arbeidet hennes et ansvar som hun tar på største alvor.

  Hun satte seg meget godt inn i hva bedriften min gjør, hvorfor jeg holder på med dette, min visjon, og hvem som er målgruppen. Den visuelle profilen hun har laget gjenspeiler dette på en fremragende måte. Hennes aller første utkast til logo og visuelle uttrykk som jeg fikk se satt som støpt – og er det jeg fremdeles har i dag. Hun har skapt en logo som gjenspeiler IDentitetsterapi Kompetanse- og utdanningssenter og mitt særpreg som forfatter, konstellatør/traumeterapeut og systemisk coach innen traumebevissthet, helse, leder- og organisasjonsutvikling.

  Lotte stiller de riktige spørsmålene og ser hva jeg og min bedrift er genuint god på. Hun finner mitt unike personlige og profesjonelle preg – nettopp det som skiller min bedrift fra andre bedrifter. Lotte er et geni når det gjelder kunnskap, uttrykk og talent, og hun presiserer, forsterker og fremhever nettopp dette i sin ofte enkle og sylskarpe design. Hun foredlet og støpte om til form og farge, for til slutt å komme frem til mitt senters enestående visuelle uttrykk. Jeg elsker fremdeles min logo og er overbevist om at mitt visuelle uttrykk har bærekraft i mange tiår fremover.

  Etter at Lotte sammen med Ingelin Aabø bisto i å utvikle mitt merkevare og min visuelle identitet, har bedriften min fått en enhetlig og identitetsrettet verktøykasse som kan benyttes i alle medier. For første gang følte jeg at senteret og mitt arbeid virkelig ble sett. Endelig ble senterets uttrykk så profesjonelt som ekspertisen, kvaliteten, kredibiliteten, troverdigheten og alvoret i mitt arbeid og visjon om et bærekraftig samfunn i sunn vekst og utvikling fortjener.

  Se logo her

  Katrine Legg Hauger, Traumeterapeut, konstellatør, systemisk coach – IOPT Akershus

  /