Markedsmateriell

Visittkort
Word-/ppt-maler
Brosjyrer
Kataloger
Bildekor
Plakater
Messemateriell
Annonser
m.m.

Tydelig avsender?

Når du ser en annonse, et magasin, visittkort eller en dekorert bil – forstår du umiddelbart hvem som er avsender? Det er designet som møter kunden – det visuelle, innpakningen. Uansett hvordan du vrir og vrenger på det så blir vi påvirket av hvordan ting ser ut.

Når en virksomhet har forskjellig uttrykk på for eksempel nettside, visittkort og katalog, kan det være utfordrende for målgruppen å intuitivt forstå at det er snakk om samme avsender. Om fonter, farger og grafiske elementer er forskjellig over alt… Ja da er det lett for kunden å bli i tvil om hvem som er avsender.

En unik, tydelig og helhetlig visuell profil som repeteres regelmessig gir konkurransefortrinn og er med på å skape en sterk merkevare.